Program warsztatów:

 • etapy pracy nad powieścią, skąd wziąć natchnienie
 • konstruowanie fabuły (o czym chcemy opowiedzieć czytelnikowi)
 • konspekt i konspekt „odwrotny”
 • konstruowanie świata (czas i przestrzeń zdarzeń)
 • wyrażanie aprobaty, dezaprobaty, dumy, wstydu, skruchy, wdzięczności, prośby
 • wyrażanie opinii bez oceniania i z ocenianiem
 • opis (przedmiotu, postaci, krajobrazu)
 • opis (przeżyć, sytuacji)
 • gatunki literackie
 • bohaterowie (tworzenie imion i nazwisk, wygląd)
 • bohaterowie (charakter, zainteresowania)
 • konflikt postaci
 • tworzenie tajemnicy, budowanie napięcia
 • budowanie nastroju smutku, grozy, wesołości,
 • prawda i fikcja
 • techniki narracyjne
 • style pisarskie, stylizacja, dobieranie słów, język, gromadzenie słownictwa,
 • zapis dialogu, mowa zależna i niezależna
 • interpunkcja (głównie przecinki)
 • pierwsze zdanie, czyli jak zacząć, akapity
 • jaki dać tytuł? co to jest blurb?
 • adresat tekstu i jego oczekiwania
 • komedia i tragedia
 • gatunki publicystyczne: reportaż, esej
 • gatunki publicystyczne: felieton, blog
 • gatunki publicystyczne: tekst reklamowy

Jest też możliwość pracy nad własnymi tekstami. Będzie to możliwość korekty i redakcji gotowych „dzieł” – przygotowanie ich do ew. publikacji. Dobrze by było, żeby miały one formę cyfrową (plik .doc przesłany do mnie mailem oraz wersja wydrukowana), co ułatwi nanoszenie ewentualnych poprawek i umożliwi śledzenie tekstu jednocześnie przez prowadzącego i autora.

Akademia Kosman

Pomagamy rozszerzyć Twoje intelektualne zdolności do poziomu mistrzowskiego. Rozwiń swoją umiejętność szybkiego uczenia się! Szybkie czytanie, techniki zapamiętywania (mnemotechnika), mapy myśli (mind-map) i wiele innych technik.

2024 © All Rights Reserved; built with help of 1000.software development company